zwartsenberg fotografie

Stuur e-mail mail_outline about me 

about me

Harriët Zwartsenberg
zwartsenberg fotografie

Amsterdam
+31 (0)20 470 4207


•••Scroll down for English•••Harriët Zwartsenberg

Was van kinds af aan met fotografie bezig; ze zeggen dat wanneer een persoon een passie voor iets heeft, hier een sterke affiniteit mee heeft. Liefde en passie voor iets zijn zeer gelijke gevoelens. Dit 'iets' in haar leven is fotografie. Mensen, landschappen, stills vangen in kleur of zwart wit beelden, is elke keer een vreugdevolle beleving vol passie.

Ze studeerde af aan de Academy voor Fotografie, en gedurende haar carrière werkte ze als project manager bij reclame bureau's, almede als Producer Fotografie voor derden. Haar liefde voor mensen (portretten) en landschap fotografie is evident, en werd haar specialiteit.
Ze zegt: "reizen over deze prachtige aarde en het vangen van haar schoonheid in beelden, is een gift van het leven. Dat is waar ik voor leef".

Specialisatie


Klanten
Wyeth Pharmaceuticals, SNS Bank, The Phonehouse, Meyson Communicatie BV, dArtis Consultancy, Your CaB, Hunter Media, Dierenopvangcentrum Amsterdam (DOA), Habermehl Belastingadviseurs, SimNet B.V., Parqas Consultancy, Koninklijke Horeca Nederland, Pharos Reizen, ANWB, Lime-C Communicatie BV, Diverse particulieren, Lageja, OCG, Zwarte Markt Beverwijk, enz..

Projecten
Eigen initiatieven en in opdracht zoals exposities, boeken, brochures. Expositie Naarden Fotofestival, Brasserie Wijtenburg ten tijde van het Noorderlicht 2006, publicatie in PF/Professionele Fotografie, foto videocover "Amsterdam, A Village of Water" by Artists Upclose, familieportretten.

Overig
Op speciaal verzoek vervaardigt Zwartsenberg Fotografie (in samenwerking met Sunnyfields te Amsterdam) kaarten in verschillende maten, zoals kerstkaarten, visitekaartjes, trouw en rouwkaarten, enz.. Een perfecte combinatie van fotografie en grafisch ontwerp! Tevens digitale bewerking en afhandeling drukwerk.

Voor meer informatie over huren of aankoop van werk, kunt u haar een
e-mail sturen of telefonisch contact opnemen.


Reisde en fotografeerde in o.m. België, Cuba, Curçao, Engeland, Egypte, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Indonesië, Italië, Sicilië, Mexico, Nederland, Noord-Amerika, Midden Amerika, Portugal, Roemenië, Portugal, Spanje, Sri Lanka, Tanzania, Turkije, Tsjechië, Zwitserland, enz..


•••ENGLISH•••

Harriët Zwartsenberg

Ever since her childhood she is into photography, a person is said to have a passion for something when they have a strong positive affinity for it. A love for something and a passion for something are very similar feelings. This 'something' in her live is Photography. People, landscapes, stills, captured in colour or black and white, is everytime a joy full of passion.

She completed the Academy for Photography, and during her career she worked as project manager at advertising agencies, as well as a Producer Photography for third parties. Her love for people (portraits, stories, culture, social) and landscape photography are evident, and became her specialty. She says: "to travel this beautiful planet and capture her beauty is a gift of life. This is where I live for".

Specialization Photography


Customers
For example: Wyeth Pharmaceuticals B.V., SNS Bank, Hunter Media, Animal Shelters Amsterdam, SimNet B.V., dArtis Consultancy, Meyson Communicatie B.V., The Phonehouse, YourCaB, OCG B.V., Parqas Consultancy, Habermehl, Pharos Reizen, Lime-C Communication BV, Koninklijke Horeca Nederland BV, Belastingadviseurs (Tax consultants), various individuals, etc..

Projects
She is doing some projects on her own initiative and on request, like exhibitions, books and brochures. Exhibition Naarden Fotofestival, Brasserie Wijtenburg at the time of the international exhibition Noorderlicht.
Publication in magazine PF/Professionele Fotografie (PF/Professional Photography), photo videocover "Amsterdam, A Village of Water" by Artists Upclose, family portraits.


Additional
Also on special request Zwartsenberg Fotografie is designing cards in various formats like christmas cards, business cards, wedding and mourning cards, etc.. Together with Sunnyfields Amsterdam, a perfect combination of photography and graphic design.

Countries of travel and photography:
Belgium, Cuba, Curçao, Cyprus, Egypt, France, Greece, Hungary, Italy, Ireland, Indonesia, Mexico, The Netherlands, North America, Central America, Portugal, Romania, Sicily, Spain, Sri Lanka, Tanzania, Turkey, Czech Republic, United Kingdom (GB), Switzerland, etc..

For more information for rent or purchase of work, please send an e-mail, or give her a ring.

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston